Family with a mission English version

Familie met een missie.

  Toen wij als familie verhuisden naar Zuid–Afrika was dat voor mij niet om daar te genieten van de natuur noch om een welverdiende rust te houden, volgend op een werkzaam leven van meer dan veertig jaar.

  Nee, we zijn naar Afrika gekomen met de familie, omdat we geloven dat we een opdracht, een roeping hebben als familie.

  Wij hebben de roep van Afrika gehoord en we hebben hieraan gevolg gegeven en zijn gegaan in gehoorzaamheid aan Zijn woord; met God als ons kompas, die ons richting geeft en onze leiding is.

  God roept ons, naar daar waar Hij ons nodig heeft en waar de honger naar Zijn woord groot is; naar waar Hij ons kan gebruiken als Zijn gereedschap om mensen Het Woord te kunnen brengen. Dit kunnen mensen zijn, die in hun hopeloosheid, op eigen kracht niet in staat zijn om Het Woord te ontvangen of tewel geen verbinding met Hem kunnen maken.

  Daarom zijn wij gegaan, om Zijn woord te brengen, laag drempelig, zodat iedereen het begrijpt en toegang heeft tot de liefde van de Vader. Om die liefde vervolgens te ontvangen, zoals de Vader het oorspronkelijk bedoeld heeft. Om te herstellen wat door de zondeval verloren is gegaan: het huwelijk zoals het oorspronkelijk bedoeld was met een drievoudig koord dat man en vrouw en God tezamen bindt en een maakt. Het huwelijk: waarin de familie-relatie met God de Vader de bindende factor is, waarin we tot een huis behoren. Het huis van de Hemelse Vader, waarin we er voor elkaar zijn!

  Is dat een droom? Ja, maar wel een droom die tot werkelijkheid kan komen als je erin gelooft en er naar wilt leven.

  Dat is waar wij voor willen gaan. Jullie ook?
  Email dan naar info@kindomwise.org


  zie Koningrijk op aarde!

  SMS naar Zuid-Afrika : +27 721510971.

  Email: voordouwh@hotmail.com

  Wij zoeken sponsors die de ministrie support willen geven.
  Wij nodigen U uit om op vernoemde adressen met ons contact op te nemen.

  Welkom zijn Uw gebed en Uw giften!
  Fortis Bank Den Haag, op naam van H.W.J.Voordouw
  rekening 84 85 94 142 met vermelding van "kingdomwise ministrie"
  voor Europa IBAN nr. NL94FTSB0848594142
  voor Zuid Afrika ABSA bank branch code 632005 account nr.9149852210
  Wij zijn deel van Capitol Royal Dynasty ministries

  © 2010

  (last modified 15 Mei 2010)