Gods Koningrijk op aarde

Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koningrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel (Mat 6:9,10)

En zo is het “Kingdom wise’’, zoals het koningrijk in de hemel

Eens gelijk.

Wij willen dat concept downloaden van koningrijk zoals het bestaat in de hemel, door openbaring van het woord in de bijbel. Als wij dat concept van Zijn woord in ons hart dragen en het toepasen in ons dagelijks leven, gedurende onze activiteiten, in onze contacten met anderen

Dan zal zijn Koningrijk op aarde komen!

Dit is een voortdurend proces, waarbij we iedere dag een beetje verder groeien en we vooruitgang boeken op het pad om meer te gaan lijken op Jezus.

Wij zullen ook meer gaan begrijpen van Zijn woord en daardoor dieper en verder kunnen gaan in het krijgen van openbaringen doordat we tijd besteden om in Zijn aanwezigheid te zijn gedurende onze stille tijd met de Vader. Wij zullen dichter tot Hem komen en zijn aanwezigheid voelen. In onze relatie met Hem zullen wij intimiteit ervaren.

Dit is ook een leer proces. Voor velen die dat pad willen bewandelen en nog niet die ervaring hebben gehad, maar wel dat verlangen koesteren, willen wij er zijn en helpen door begeleiding om tot de Vader te komen, te helpen om die weg te vinden.

Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader alleen door mij. Als je mij kent, dan zou je Mijn Vader ook moeten kennen. (Joh 14:6,7)

Als wij het Koningrijk op aarde willen zoals het is in de hemel, dan is het voor ons van essentieel belang om de Vader te kennen. Om de Vader te kennen, is het nodig om te weten wie Jezus is.

God houdt zoveel van de wereld, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, zodat iedereen die geloofd in Hem niet zal sterven, maar het eeuwige leven zal ontvangen.(Joh 3:16)

Om ons terug te brengen naar het oorspronkelijke plan van God , waarin Zijn liefde naar ons tot uitdrukking komt – dat is waarom Hij de wereld heeft geschapen – moeten we leren om Hem als onze perfecte Vader te zien en is het nodig om te leren om van Hem te houden; meer dan we ooit van onze aardse vader hebben gehouden. Dit is niet altijd even makkelijk om die weg te bewandelen maar dat is het waard, iedere stap, de gehele weg.

Wil je meer weten?
Contact ons dan met een email naar info@kindomwise.org


of SMS naar Zuid-Afrika: +27 721510971.

of Email: voordouwh@hotmail.com
Wij zoeken sponsors die onze ministrie support willen geven.
Wij nodigen U uit om op vernoemde adressen met ons contact op te nemen.

Welkom zijn Uw gebed en Uw giften!
Fortis Bank Den Haag, op naam van H.W.J.Voordouw
rekening 84 85 94 142 met vermelding van "kingdomwise ministrie"
voor Europa IBAN nr. NL94FTSB0848594142
voor Zuid Afrika ABSA bank branch code 632005 account nr.9149852210
Wij zijn deel van Capitol Royal Dynasty ministries

© 2010

(last modified 1 mei 2010)